Refleksion over oplæg fra Rampelyset

Hvad er organisk indhold?

Organisk indhold handler om at opbygge tillid, skabe troværdig og skabe digitale relationer. Det organiske indhold skal hjælpe og inspirere andre, samt højne selve produktet eller ydelsen. Det handler også om at opbygge ambassadører. 

Hvilke tanker satte det i gang og var der noget der overraskede?

Det satte mange tanker i gang om hvorfor man skal gøre brug af organisk indhold. Det kan skabe digitale relationer og opbygge stor tillid mellem blandt andet virksomhed og forbruger, samt skaber det stor troværdighed at eksekvere organisk indhold på sine medier. Organisk indhold skal være med til at inspirere og hjælpe andre og derfor er det vigtigt at når man producere organisk indhold skal man huske at pakke sælgerhatten væk og dermed fokusere på at skabe en relation istedet. 

Hvordan ser du, at oplægget supplerer valgfaget i digital markedsføring?

Oplægget var vigtigt for den virkelige forståelse af organisk indhold. Anne fra Rampelyset som til dagligt arbejder med virksomheder og deres markedsføring kunne fortælle hvad der hitter og hvad der ikke gør. Hun kom med mange gode råd, som også er vigtige at vide og kunne anvende når jeg forhåbentligt selv en dag skal sidde med virksomheders markedsføring. Derfor synes jeg at oplæg fra fagpersoner supplerer valgfaget positivt og lærerigt. 

Hvordan ser du, at oplægget supplerer din forståelse af, hvordan sociale medier kan anvendes for en virksomhed?

Oplægget gav en klar forståelse af hvordan de sociale medier kan anvendes i den virkelige verden og hvordan man som person og medarbejder kan hjælpe virksomheder med deres digitale/sociale medier. Anne kom ind på mange ting som man ikke altid kan læse sig til, men som gav indblik i hvordan det kan fungere ude i virksomheder. Blandt andet er det vigtigt at lære medarbejderne at blive gode til at tage billeder og videoer af hverdagenssituationer og begivenheder, på den måde bliver det nemmere for en som Anne, at poste organisk indhold på deres sociale medier. 

Hvordan vil du vurdere forskellen på paid social og organisk social udfra oplægget og oplæg af Victor Barsøe om paid social?

Organisk markedsføring er alt det som virksomheden deler gratis på de sociale medier, hvilket betyder at det er den måde virksomheder kan markedsfører sig på omkostningsfrit. Omkostningerne ved at skabe meningsfyldt indhold bunder i tiden og ressourcerne det kræver at producere indholdet. 

Når man skal producere organisk indhold handler det især om at skabe relevant og personligt indhold, som skaber interesse for forbrugerene, det kan være ved brug af humor eller vise andre sider af virksomheden. Organisk social kan være udfordrende og tidskrævende at lave og i sidste ende vil det ofte ikke nå en stor rækkevidde, derfor er det klogt at gøre brug af både organisk og paid social. 

En stor forskel er også at med organisk indhold kan du ikke segmentere eller målrette din kampagne efter faktorer som alder, køn og adfærd og dermed ikke nødvendigvis nå ud til den ønskede målgruppe. Med paid social kan du segmentere og hermed nå ud til en større rækkevidde. 

Hvordan vurderer du forskellen på brug af organisk social på henholdvis BtB og BtC markedet ud fra oplægget?

Kunde/købsrejsen er ofte længere og mere kompleks på BtB markedet, samt er der mere research forbundet med et køb. Det kan være fordi der er flere beslutningstagere indblandet i en BtB købsrejse. På BtB markedet handler det organiske indhold mindre om salg, da de oftest er bevidste om hvad de søger efter, men derimod bare skal finde det rigtige. Der skal derfor være fokus på eksempelvis guides eller tricks når der skal produceres organisk indhold på BtB markedet. 

Hvilke 3-5 vigtige pointer vil du give videre til andre, der ikke har hørt oplægget?

Det er vigtigt at når du poster content på de sociale medier skal du helst poste flere billeder ad gangen pr post. Det skal man fordi det holder forbrugeren længere ved ens annonce og det opfanger algoritmen, som relevant content. Det samme gælder når du poster videoer.

Du skal se dit organiske indhold som et udstillingsvindue i en butik. Derfor skal du vise nyheder, læring, viden, tips og tricks, behind the scene, kundeoplevelser og meningsmålinger. Nogle af tingene kan være svært at sammenligne med et fysisk udstillingsvindue, da der er ting som du ikke kan vise. Derfor er det vigtigt at gør brug af organisk indhold, da du netop her kan vise hvordan det foregår behind the scene og lave meningsmålinger, samt meget mere.

–> Præmissen for at lykkedes med det organiske indhold er nogle grundregler, menneskelige præmisser og det lav praktiske. <–

Grundregler

👨🏽‍💻 Målgruppen og kanaler: Hvem skal i ramme og hvor finder i dem henne?

🏢 Hvem er virksomheden? Find virksomhedens USP’er.

📝 Planlæg og udgiv godt indhold: Det er vigtigt at du udgiver relevant og spændende indhold, så du fanger og fastholder din målgruppe.

🎯 Mål og tid: Find ud af hvad du vil have ud af dit indhold og sæt mål og tid for det.

Menneskelige præmisser

🙋🏼 Svar når der stilles spørgsmål.

🗣 Vær ærlig.

🎩 Undgå sælgerhatten

🙏🏼 Vær taknemmelig og sig tak

🎥 Content med mennesker hitter over alt andet

Lavpraktisk

#️⃣ Brug hashtags

🎞 Flere billeder

👤 Tænk i HOOK – Få fanget forbrugernes interesse og få dem til at læse eller se videre.

🛠 Brug planlægningsværktøj

Hvordan vil du vurdere Rampelysets egen brug af sociale medier og hvilke anbefalinger vil du give til Rampelyset ud fra din viden?

Anne er meget aktiv på LinkedIn og poster inspirerende og relevant indhold og content. På Instagram er Anne ikke særlig aktiv og der kan gå flere måneder imellem hendes faste opslag. Derfor vil jeg anbefale Anne at gøre mere brug af hendes egne sociale medier, så evt. mulige kunder kan blive inspireret og se hvilke kompetencer hun har. På den måde kan hun ved de af hendes sociale medier skabe et større netværk.